Skip to content

Akademinė veikla

Mokslinių interesų sritys

Sąmoningi sapnai, sapnai, sąmonė, sąmoningas dėmesingumas (mindfulness), meditacija, transpersonalinė psichologija, dvasingumas

Pozicijos

Docentas

Psichologijos institutas

Filosofijos fakultetas

Vilniaus universitetas

Lektorius ir direktoriaus pavaduotojas moksliniams tyrimams

Alef Trust (Jungtinė Karalystė)

Magistro programa: Sąmonė, dvasingumas ir transpersonalinė psichologija

Doktorantūros programa: Taikomoji transpersonalinė psichologija

(partnerystėje su Liverpool John Moores universitetu, Jungtinė Karalystė)